Zahájení stavebních prací

23.05.2016

Byly zahájeny stavební práce na inženýrských sítích. Tyto stavební práce byly řádně a včas nahlášeny, dle platného stavebního povolení, příslušnému stavebnímu úřadu.